Karar Destek

Parent Previous Next

Bir karar destek sistemi (KDS, karar verme yazılımı olarak da bilinir - DMS), iş veya kurumsal karar verme faaliyetlerini destekleyen, genellikle sıralama, sıralama veya alternatifler arasından seçim yapmaya dayanan bir bilgisayara dayalı bilgi sistemidir. KDS'ler bir organizasyonun (genellikle orta ve üst düzey yönetim) yönetim, operasyon ve planlama seviyelerine hizmet eder ve insanlara hızla değişen ve önceden kolayca belirlenemeyen sorunlar hakkında kararlar vermelerine yardımcı olur. Yapılandırılmamış ve Yarı Yapısal karar problemleri. Karar destek sistemleri tamamen bilgisayarlı, insan gücüyle veya her ikisinin birleşimi olabilir.


Akademisyenler KDS'yi karar verme sürecini desteklemek için bir araç olarak görürken, KDS kullanıcıları KDS'yi organizasyonel işlemleri kolaylaştıracak bir araç olarak görüyorlar.

Bazı yazarlar karar vermeyi destekleyebilecek herhangi bir sistemi içerecek şekilde KDS tanımını genişletmişlerdir; Sprague (1980) düzgün olarak adlandırılan KDS'yi aşağıdaki gibi tanımlar:

  1. KDS, üst düzey yöneticilerin genellikle karşılaştığı daha az yapılandırılmış, belirsiz olmayan problemi hedef alır;
  2. KDS, modellerin veya analitik tekniklerin kullanımını geleneksel veri erişimi ve alma işlevleriyle birleştirmeye çalışır;
  3. KDS özellikle, bilgisayarla yetkin olmayan kişiler tarafından etkileşimli bir biçimde kullanılmasını kolaylaştıran özelliklere odaklanır;
  4. KDS, ortamdaki değişiklikleri ve kullanıcının karar verme yaklaşımını uyarlamak için esneklik ve uyarlanabilirlik vurguluyor.

KDS'ler bilgiye dayalı sistemleri içerir. Düzgün tasarlanmış bir KDS, kararı belirleyip çözmek ve karar vermek için karar vericilere ham veri, belge ve kişisel bilgi birikiminden veya kişisel bilgi birikiminden yararlı bilgiler derleyebilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış interaktif bir yazılım tabanlı sistemdir.

Bir karar destek uygulaması tarafından toplanıp sunulabilecek tipik bilgiler şunları içerir:

KDS'ler, beyin fırtınası problemlerinden karar verici tercihlerini temsil etme ve kararlara ulaşma konularına kadar çeşitli karar verme ve karar verme aşamalarının çeşitli aşamaları için var olmakla birlikte, çoğu KDS çoklu ölçüt veya niteliklerle karakterize edilen bir grup alternatif arasından seçim yapmaya odaklanmaktadır

Krizma Software